Consultoria

A tots ens sorgeixen dubtes en algun moment sobre com tractar problemes cotidians o futurs projectes. Amb el nostre servei de consultoria, deixa les aquelles relacionades amb la informatica a les nostres mans.

¿Com treballem?
01

Estudi

Analitzem la situació real de la teva empresa: quines són les seves particularitats i necessitats a nivell informàtic.

02

Informe

Presentem un informe amb aquells punts dèbils o millorables que hem observat i que podrien marcar la diferencia.
03

Proposta

Presentem una proposta amb les millores i optimitzaciones necessaries per als teus sistemes o aplicacions empresarials.

Auditoria Hardware i Sistemes

El·laborem un informe de la situació actual de l'estructura de l'empresa i quines són les principals mesures que es podrien dur a terme per millorar.

           

Auditoria de seguretat

El nostre tècnic especialista revisarà exhaustivament tots els sistemes per tal de trobar possibles vulnerabilitats.

           

Auditoria de software de gestió

Analitzem els diferents processos que duu a terme la teva empresa i t'aconsellem aquell software CRM, ERP o el que necessitis per tal de millorar la productivitat i gestió del teu negoci.

           

Auditoria web

Busquem el rendiment i optimització de la teva pàgina web, tant a nivell de seguretat com d'usabilitat i el compliment de la LOPD.